IZJAVA O PRIVATNOSTI I POVJERLJIVOSTI OSOBNIH PODATAKA

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Društvo MOJ SERVIS - informatika d.o.o., iz Zagreba, Oreškovićeva 55, e-pošta: info@mojservis.hr , tel.broj 01/6625-939 kao voditelj obrade, je vlasnik web stranice mojservis.hr („web stranica“). Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bi vas informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici i prilikom korištenja naših usluga te nastavkom korištenja iste korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio uvjete iz ove Izjave o povjerljivosti podataka. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ga da ne koristi internetsku stranicu mojservis.hr, aplikaciju Provjera statusa radnog naloga, odnosno ne koristi usluge Društva.

Izjava o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade).

Izjava o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Podatke o Vama prikupljamo kada zatražite naše usluge osobno, pošaljete upit, ispunite obrazac ili prilikom prijave na newsletter. Ovisno o svrsi, možemo prikupljati i obrađivati Vaše sljedeće podatke: Ime i prezime, adresa, OIB (samo ukoliko je potrebno izdati R1 račun za kupljen proizvod i/ili pruženu uslugu sukladno Zakonu o računovodstvu, porezu na dobit, zaštiti potrošača), adresa e-pošte, broj telefona i/ili mobitela. Također, ako ne date tražene podatke prilikom postavljanja upita, zahtjeva ili kupnje robe/pružanja usluge koji su nužni kako bi Društvo izvršilo svoje ugovorne obveze odnosno odgovorio na Vaš upit ili zahtjev, možda neće moći postupiti na način kako ste zatražili, to jest omogućiti Vam kupnju robe/pružiti uslugu odnosno postupiti u skladu s Vašim upitom ili zahtjevom.

Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“.

Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za usluge ili kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza i ispunjavanje zakonskih obveza Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, usluga servisa, dostave proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s zakonima. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora. Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing-newsletter) Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi. Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Obrada podataka

Gore navedene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole, radi poštovanja naših pravnih (propisanih) obveza, za izvršavanje ugovora u kojem ste vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili kako bi se zaštitili ključni interesi vas ili druge fizičke osobe. Društvo ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu (npr. za promidžbu-newsletter -adresa e-pošte, pružanje usluga-gore navedeni podaci i za uslugu servisa uređaja i sl.) Tijekom obavljanja svoje redovite djelatnosti servisiranja uređaja, Društvo bez ikakve namjere, na izravan ili neizravan način, može steći uvid u podatke pohranjene na medijima. Medijima se smatraju tvrdi diskovi, optički mediji (CD, DVD, Blu-Ray), USB memorije, memorijske kartice, te ostali proizvodi koji imaju mogućnost trajnog zapisivanja/snimanja podataka. U takvim situacijama Društvo će se pridržavati pozitivnih propisa o zaštiti privatnosti, zaštiti osobnih podataka i te podatke smatrati najstrože čuvanom poslovnom tajnom, te ugovora sa proizvođačima koje Društvo zastupa kao autorizirani ovlašteni servis. Međutim, ukoliko tijekom servisiranja ili redovne djelatnosti Društvo dođe do spoznaje o mogućem kaznenom djelu za koje nadležni Zakon propisuje obvezu prijave nadležnim institucijama, moguće kazneno djelo će biti prijavljeno u predviđenom zakonskom roku. Predajom uređaja na servis, odnosno predajom medija prilikom reklamacije, smatramo da ste suglasni sa ovakvom praksom, da prihvaćate ovakve postupke i da protiv Društva te njenih djelatnika, nećete pokretati privatne tužbe u opisanoj pravnoj stvari jer razumijete da se radi o postupanju sukladnom Zakonu. Ukoliko se medij tijekom servisnog procesa zamijeni novim medijem, zamijenjeni medij se vraća proizvođaču. Društvo ima jamstvo proizvođača da neće koristiti osobne podatke korisnika koji se nalaze na mediju, odnosno fizički će ih uništiti ili tvornički formatirati/obrisati u slučaju ponovnog stavljanja na tržište.

Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli u okviru naše internet stranice: ime i prezime, adresa elektroničke pošte i kontakt broj telefona prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu u koju su nam podaci dostavljeni. Društvo neće razotkriti osobne podatke korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Newsletter

Ukoliko ste se prijavili na Newsletter prilikom naručivanja ili putem kontakt forme na stranici mojservis.hr, te se niste izjasnili protiv, pridržavamo pravo da Vam redovito e-mailom šaljemo naše ponude i usluge. Ovakvo korištenje Vaše e-mail adrese možete opozvati u svako doba preko poveznice za odjavu u reklamnom mailu ili slanjem e-mail poruke na

Uporaba kolačića (Cookie policy)

Društvo zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (eng. cookies). Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite stranici mojservis.hr na Vašem uređaju, nakon prihvaćanja korištenja kolačića stranica prima i pohranjuje informacije o vašim prethodnim posjetima (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu mojservis.hr, naš sustav će pretraživati Vaš kolačić tražeći prethodno zapisane podatke. mojservis.hr koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti, Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću, Google Addwords – samo identifikacijski podatak o kolačiću. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, onemogućite ih na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Što su privremeni kolačići? Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići? Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane? Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane? Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u svrhu oglašavanja. mojservis.hr koristi Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite te Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše osobne podatke.

Ukoliko želite onemogućiti primanje kolačića (eng. cookies) Internet stranice mojservis.hr postavke Vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika izaberete tu mogućnost. Korištenjem Internet stranice megastore.hr dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja navedene Internet stranice. Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića: Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim poveznicama: http://www.allaboutcookies.org/ http://www.youronlinechoices.eu/ http://www.aboutads.info/choices/

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Sigurnost podataka

Stranica mojservis.hr na kojoj se vrši razmjena povjerljivih podataka zaštićena je uporabom Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. SSL zaštitno kodiranje, tehnologija je zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranice mojservis.hr.

Društvo će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Društva.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka naših servera lokalno i kod davaoca usluge hostinga naše web stranice - tvrtke Avalon. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Društvo ima obvezu načelno brisati osobne podatke koje obrađuje u svrhu prodaje/pružanja usluga ili arhivirati u statističke svrhe o pruženim uslugama te zakonske obveze nakon što prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, vaše osobne podatke čuvamo sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na

Vezano na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo Vam dužni osigurati: Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo; Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja; Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:-ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka-ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijete brisanje i umjesto toga zatražite ograničenje korištenja podacima-ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarivanja pravnih zahtjeva-ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka; Pravo na mogućnost prijenosa podataka: od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja ili kopiranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:-ako te podatke koristimo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i/ili vaše traženja da to učinimo-ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa; Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka; Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25.05.2018.g. i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se slijedećim našim podacima za kontakt.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na , udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere. Ako bi ste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati samo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonom (obrada je zakonita ako dijete ima više od 16 godina, a ako je dijete mlađe od 16 godina privolu mora odobriti nositelj roditeljske odgovornosti a društvo istu mora provjeriti od nositelja roditeljske skrbi).

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice ili naših usluga dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Naša tvrtka ima sjedište u Zagrebu, Republika Hrvatska. Slobodno nas kontaktirajte radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima.

Promjene naše politike privatnosti

Izjava se može s vremena na vrijeme mijenjati i dopunjavati na jednak način i prema jednakom postupku u skladu s kojim je donesen a u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranice o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu web stranicu za sve izmjene izjave.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 25. svibnja 2019. godine

Informacije o uslugama

Cjenik usluga i uvjeti poslovanja servisa

1) Dijagnostika kvara za stolna, prijenosna računala, servere te kompleksne uređaje se naplaćuje prema važećem cjeniku usluga. Tijekom procesa dijagnostike, utvrđivanja kvara ili popravka može doći do potpunog okazivanja uređaja, komponenti, memorije ili medija za pohranu podataka. MOJ SERVIS INFORMATIKA d.o.o. se odriče rizika i odgovornosti za nastalu štetu i gubitak podataka.

2) Svi nedostaci kao što su prijašnji kvarovi, oštećenja i ogrebotine moraju biti prijavljeni od strane korisnika prilikom prijema ili dostave proizvoda u servis. Završnu provjeru fizičkih oštećenja ili nedostataka obavlja MOJ SERVIS prilikom dijagnostike i procesa otklanjanja kvarova. Uređaje održavajte prema uputama i pohranjujte podatke.

3) Trošak i odgovornost dostave uređaja u servis snosi korisnik ili posrednik ukoliko nije drugačije određeno. Tijekom dostave kuriskim službama paketi su osigurani od strane prijevoznika.

4) Tehnički zahvati na operativnim sustavima, programima i aplikacijama, otklanjanje sistemske ili programske pogreške, instalacija, optimizacija, dijagnostika, uklanjanje virusa te podešavanje softvera su naše usluge koje se naplaćuju prema važećem cjeniku. Održavanje i ažuriranje programske opreme i briga o rezervnoj kopiji podatka je u domeni korisnika uređaja. MOJ SERVIS zadržava pravo da obavi uslugu instalacije operativnih sustava, aplikacija i programskih paketa u svrhu otkanjanja nedostataka ili na zahtjev korisnika. Odgovornost za pravilno licenciranje i poštovanje autorskih prava je na korisniku ili vlasniku uređaja.

5) MOJ SERVIS ne odgovara za pohranjene podatke i programsku opremu na računalu ili bilo kojem mediju ili uređaju za pohranu i prijenos podataka. Korisnik je dužan prema svom nahođenju i potrebama napraviti sigurnosnu kopiju važnih podatka prije dostave uređaja na servis. Usluga spašavanja podataka može biti će naplaćena u dogovoru sa korisnikom i prema važećem cjeniku.

6) U slučaju zahtjeva za vanjamstveni popravak, zahvate do 30% tržišne vrijednosti proizvoda, a koji ne prelaze vrijednost od 500,00 kn (uključujući PDV) smatramo ekonomski isplativima.U svim ostalim slučajevima tražimo pismeno, usmeno ili elektronsko očitovanje temeljem ponude i/ili dijagnostike navedne u radnom nalogu. Na odluku korisnika čekamo do 15 kalendarskih dana.Nakon isteka tog roka, proizvod vraćamo korisniku uz naplatu troškova obavljene dijagnostike kvara te troškove dostave i/ili skladištenja prema važećem cjeniku.

7) U slučaju kada se uređaj dostavi u servis s kvarom npr. grafičke kartice i/ili matične ploče koji uzrokuje smanjenu funkcionalnost računala kao što je blokiranje ili spontano gašenje računala u radu odnosno vidljivim simptomima kao: artefakti u prikazu, prelijevanje boja i sl. pristupa se posebnom dijagnostičkom zahtjevnom procesu.Ukoliko je kvar elektronike i sklopova znatan tijekom procesa otkanjanja ili dijagnostike istog moguć je potpuni prestanak rada uređaja. MOJ SERVIS u tim slučajevima ne snosi rizik niti odgovornost za popratne dodatne kvarove koji mogu nastupiti tijekom dijagnostike i servisiranja. U slučaju vanjamstvenog popravka koji nije uspio ili je stranka odustala od popravka naplaćuje se dijagnostika prema važećem cjeniku. Uvijek radimo zahvate najopimalnije za korisnika i u najboljoj namjeri. U slučaju neisplativog popravka nudimo i otkup uređaja u zamjenu za troškove dijagnostike i/ili popust kod kupnje novog uređaja..

8) Ukoliko korisnik ne preuzme uređaj u roku od 15 dana od završetka popravka, dijagnostike i ponude servisa naplaćujemo skladištenje uređaja u iznosu od 5,00 kn za svaki dan skladištenja. Za uređaje koji nisu preuzeti u roku od 90 dana, a bez prethodnog dogovora o produljenom čekanju ne odgovaramo te biti rashodovani ili reciklirani a dijelovi korišteni za pokriće troškova.

9) Korisnik je jasno i unaprijed upoznat sa uvjetima poslovanja na ovoj primci, našoj web stranici ili na upit te time smatramo da je suglasan sa svim uvjetima poslovanja i cijenama servisa prema važećem cjeniku.

PREUZETI UREĐAJ S SERVISA MOGUĆE JE JEDINO UZ PREDOČENJE SERVISNE PRIMKE!

Popravci se obračunavaju prema utrošenom vremenu + cijena dijelova i potrošnog materijala prema važećem cjeniku. Sve cijene su sa uključenim PDV-om.
usluga opis cijena hitno
dijagnostika prve složenosti dijagnostika jednostavnog kvara, na smartphone ili tabletu ili kvara na manje složenom proizvodu odnosno proizvodu niske prodajne cijene.  50 75
dijagnostika druge složenosti dijagnostika kvara na PC računalu ili složenom proizvodu koja zahtijeva uporabu testnih dijelova, dijagnostičkih uređaja ili softverskih alata. 100 150
dijagnostika treće složenosti dijagnostika kvara na prijenosnom računalu, LCD TV, serverima ili visoko složenom proizvodu ili dijagnostika koja zahtijeva posebnu specijalizaciju. 150 225
sat rada servisera sat rada servisera kod popravka tableta i smartphone uređaja, popravak konektora, zamjena ekrana. 150 225
sat rada servisera sat rada servisera kod popravka PC računala, LCD monitori, LCD TV, informatičke opreme i potrošačke elektronike. 200 300
sat rada servisera sat rada servisera, kod popravka prijenosnih računala, serveri, složena računala ili složene opreme. 250 375
izlazak na teren izlazak servisera na lokaciju grad Zagreb 75 110
sat rada servisera teren sat rada servisera, kod popravka informatičke opreme, potrošačke elektronike, prijenosnih računala ili složene opreme,PC, prijenosna računala, LCD TV, serveri, složena računala 300 450
logistički troškovi
skladištenje
ukoliko korisnik ne preuzme uređaj u roku od 15 dana od završetka popravka ili dijagnostike naplaćujemo skladištenje u iznosu od 5,00 Kn za svaki dan skladištenja. 5 5
logistički troškovi
manji paket
trošak dostave za tablete i smartphone uređaje (manji paket) u jednom smjeru 35 35
logistički troškovi
veći paket
trošak dostave za prijenosno računalo, PC ili monitor u jednom smjeru 50 50
logistički troškovi 30kg+ dostava uređaja mase 30 i više kg u jednom smjeru, skladištenje proizvoda kod izvan jamstvenih servisa. 170 170
  • * USLUGA - sat rada servisa se obično odnosi na uslugu za koju je potrebno više sati ili dana testiranja ili dijagnostike
  • * DIJAGNOSTIKA - trošak dijagnostike se ne naplačuje ukoliko korisnik prihvati popravak koji ima opravadanu i prihvatljivu cijenu. Popravke do 30% tržišne vrijednosti proizvoda, a koji ne prelaze vrijednost od 500,00 Kn (uključujući PDV) smatramo ekonomski isplativima
  • * HITNI POPRAVCI - popravci kada korisnik zatraži hitan postupak - cijena usluge se uvećava za 50%
  • * Akcijske cijene pojednih usluga koje oglašavamo i nudimo ne obračunavaju se po ovom cjeniku
  • * POPUSTI - ukoliko koristite više naših usluga ili radnih sati tehničara na nih se obračunava popust od 20% na osnovnu cijenu

ICT servisne usluge

Profesionalan, kvalitetan i optimalan popravak uređaja uz najbolji omjer uloženo - dobiveno.

Profi dijagnostika

Naše znanje i iskustvo je sve što trebate. Mi volimo svoj posao. Isprobajte nas!

PICK-UP & RETURN

Nisi iz Zagreba? Nema problema jednostavno naruči dostavu u servis a mi se pobrinemo za ostalo.

Status popravka

24/7 uvid u servisni proces, dijagnostiku i procjenu uz komunikaciju sa našim tehničarima.

Kako do nas?

Adresa: Oreškovićeva 55 10010 Novi Zagreb, Sloboština

Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak: 9 do 17 sati

PICK-UP & RETURN - Preuzmi i vrati

Trebaš popravak? Iz drugog si grada ili nemaš vremena navratiti. Mi šaljemo dostavu :)

Ukoliko vam treba popravak uređaja a niste iz Zagreba, nema problema, uštedite i vrijeme i novac, pošaljite ga brzom dostavom i ubrzo vam javiti optimalnu procjenu popravka. Jednostavno naručite dostavu vašeg uređaja iz vašeg doma ili tvrke na popravak u MOJ SERVIS sa povratom na vašu adresu Overseas Express kurirskom dostavom

Kontaktiraj servis ili nazovi odmah 01 6625 939

Pošalji upit

Obratite nam se s povjerenjem i saznajte što sve možemo učiniti za vas.

Pretplatite se na naš newsletter, ne propustite novosti i akcije ponuda usluga i proizvoda.
U svakom trenutku ćeš se moći odjaviti s naše email liste. Više o privatnosti podataka

MOJ IT BLOG savjeti - recenzije - vijesti

Dijelimo sa Vama naše znanje, iskustvo, savjete i preporuke :)


Social

Pratite nas na društvenim mrežama - postanimo prijatelji.