PC CLEAN & REPAIR cijena čišćenja već od 100 kn klikni za više informacija CLEAN & REPAIR
PC Mainboard BGA - Reworking cijena reparacije već od 250 kn klikni za više informacija PC BGA Reworking